Aanpassing van overeenkomsten met een All-In salaris

Binnen de fysiotherapie zijn er nog veel arbeidsovereenkomsten waarin een all-in (uur)loon is afgesproken. Een all-in loon houdt in dat de vakantietoeslag en -dagen bij het maandelijks brutoloon worden uitgekeerd. De werkgever ontvangt dan dus geen loon over opgenomen vakantiedagen en geen eenmalige vakantie-uitkering per jaar. Dit all-in loon ligt wettelijk gezien in een grijs gebied. Europese rechtspraak en wetgeving staat dit niet toe. De Nederlandse lage rechtspraak is hier wispelturig in. Er zitten dan ook verschillende risico’s vast aan een all-in loon. Zo kan de werknemer bijvoorbeeld aanspraak maken op de betaling van vakantietoeslag en vakantiedagen indien het all-in loon niet duidelijk en schriftelijk is vastgelegd. Mocht een Nederlandse hogere rechter op enig moment toch de Europese wetgeving en rechtspraak volgen, hetgeen niet ondenkbaar is, zijn de rapen gaar voor dat deel van de fysiotherapiebranche waar deze oude loonconstructies worden toegepast. Dit kan (met terugwerkende kracht) zorgen voor aanzienlijke kosten en mogelijke dubbele betaling van de vakantiedagen met de vermeerdering van de wettelijke verhoging en wettelijke rente hierover berekend. Een omzetloon kan ook worden gezien als een all-in loon. (Bron:https://werkgeversverenigingfysiotherapie.nl/2021/12/23/vaste-arbeidsovereenkomst-blog/)

De ervaren P&O adviseurs van InPraktijk kunnen je ondersteunen bij de noodzakelijke aanpassingen op bestaande arbeidsovereenkomsten. Dit kan vaak middels een addendum maar soms ook met een nieuw contract. Daarnaast helpt InPraktijk je met de communicatie naar de medewerkers middels een informatiespecial, met daarin heldere uitleg en achtergrond informatie. Tenslotte ontvang je een rekenmodel, waarmee eenvoudig het nieuwe omzetpercentage kan worden berekend.

InPraktijk biedt haar leden een uitgebreid en helder advies inclusief benodigde documenten voor de prijs van  240,- (excl. BTW)

Ben je lid van Werkgeversvereniging WVF of ben je bereid lid te worden van de WVF dan betaal je slechts  199,- (excl. BTW)

Inschrijfformulier WVF

Voorkom negatieve consequenties en maak gebruik van deze dienstverlening!

Vul onderstaand formulier in om meer informatie te ontvangen.