InPraktijk biedt alles wat je van een kwaliteitsnetwerk mag verwachten.

InPraktijk is ontstaan vanuit de vraag van  de meer individuelere praktijken die toch ook willen profiteren van de voordelen van een netwerkorganisatie.

InPraktijk biedt alles wat je van een kwaliteitsnetwerk mag verwachten. Het gebruik maken van producten en diensten is volledig naar wens van de praktijkhouder.

InPraktijk richt zich op het scheppen van voorwaarden, waardoor:

  • Praktijken zelfstandig en autonoom blijven handelen
  • Het kwaliteitsmanagementsysteem door InPraktijk beheert en gecoördineerd wordt
  • Er een beter contract met zorgverzekeraars mogelijk is dan het standaard contract
  • Continuïteit en constante kwaliteit worden geboden met behoud van waarden als integriteit, deskundigheid, zakelijkheid en klantgerichtheid

InPraktijk is een organisatie voor  fysiotherapiepraktijken die curatieve, preventieve en recreatieve diensten leveren waarbij fysiotherapie en verbijzonderingen hiervan centraal staan.

Door het benutten van schaal- en synergievoordelen is de organisatie in staat op een verantwoorde en integere wijze een win-win-win situatie te creëren.

Voor zowel de zorgverzekeraar, de praktijken en de patiënt/consument.

InPraktijk zich erop richt het resultaat van aangesloten praktijken positief te beïnvloeden

Het belangrijkste en meest opvallende onderscheidend vermogen dat InPraktijk biedt ten opzichte van andere samenwerkingsverbanden zonder licentieovereenkomst is dat zij een professionele organisatiestructuur biedt.

Kwaliteitsmanagement
InPraktijk heeft alles in huis om je te helpen bij het opzetten, implementeren, onderhouden en coachen bij het voeren van een praktisch kwaliteitssysteem. Wij verzorgen deze dienstverlening inmiddels al voor meer dan 500 praktijken. Ook voor praktijken die al gecertificeerd zijn is onze dienstverlening zeer interessant.

Praktijkondersteuning
Je bent specialist op jouw vakgebied. Daardoor lever je op een efficiënte manier de beste zorg. InPraktijk heeft specialisten in huis die juist zeer bedreven zijn in de ondersteunende activiteiten. Door gebruik te maken van specialisten in plaats van generalisten leveren wij de meest efficiënte ondersteuning aan u.

Praktijksoftware
Een intelligent Elektronisch Patiënten Dossier helpt de praktijk en therapeut op allerlei gebieden en vormt het hart van uw onderneming. Aangevuld met een facturatiesysteem, een systeem voor informatie omtrent polisvergoedingen per verzekeraar, een systeem voor vragenlijsten (PREM) voor de patiënt, enzovoort.

Opleidingen
Het vergroten van competenties op vakinhoudelijk gebied en op het gebied van ondernemen in de zorg is belangrijk bij de doorontwikkeling van fysiotherapiepraktijken. InPraktijk werkt samen met een aantal opleidingsinstituten en heeft daarnaast ook zelf een aantal trainingen en cursussen in huis.

Marketing en communicatie
Het doen van marketing en communicatie op basis van een strategie is tegenwoordig ook voor een fysiotherapiepraktijk een must.

Inkoopvoordeel
InPraktijk heeft naast het brede service- en faciliteiten aanbod, nog een ander groot voordeel, namelijk ‘inkoopvoordeel’. Omdat InPraktijk voor honderden praktijken producten en diensten inkoopt profiteer je van hoge kortingen.

Wilt u ook lid worden? Meld u dan aan via de onderstaand formulier.