Disclaimer

  1. Doel en gebruik website

Deze website is bedoeld om bezoekers van de website te informeren over de product- & dienstverlening van InPraktijk. De website geeft bezoekers een overzicht van producten en diensten die door InPraktijk en haar partners geleverd worden. Tevens biedt de website de mogelijkheid om informatie te downloaden en bijvoorbeeld het inschrijven op de InPraktijk nieuwsbrief.

De bezoeker van deze website is slechts bevoegd tot het raadplegen of oproepen van de website waarbij de gebruikstoepassing voor eigen gebruik bedoeld is. Het is de bezoeker van deze website onder geen enkel beding toegestaan de verkregen informatie anders toe te passen dan voor eigen gebruik, laat staan te vermenigvuldigen of op enige andere wijze te exploiteren of benutten.

  1. Rechten

Aan de informatie die gepubliceerd is op de InPraktijk website kunnen geen rechten, in welke vorm dan ook, worden ontleend. Op alle van InPraktijk afkomstige offertes zijn de InPraktijk algemene voorwaarden van toepassing, welke eveneens op deze website gepubliceerd zijn.

  1. Links naar andere websites

Deze website bevat onder meer links naar andere websites. De websites die vanuit deze website bezocht kunnen worden, respectievelijk de websites waarvan uit deze website bezocht kan worden, zijn mogelijkerwijze niet in beheer van InPraktijk. Onder geen enkel beding neemt InPraktijk verantwoordelijkheid voor websites die via een link aan de website van InPraktijk zijn gekoppeld.

  1. Correct functioneren

InPraktijk streeft er naar om haar website voortdurend toegankelijk te houden, maar kan er niet voor instaan dat dit onder alle omstandigheden en op alle tijdstippen ook het geval is. InPraktijk aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de gevolgen van het niet (tijdig) kunnen bezoeken of het niet (volledig) kunnen raadplegen van haar website.

  1. Correctheid van informatie

Correctheid van informatie op de website InPraktijk streeft naar correcte informatieverstrekking middels haar website. Ondanks ons streven is het mogelijk dat de website onvolkomenheden bevat. In het geval u dit waarneemt vragen wij u ons hiervan op de hoogte te stellen zodat wij dit kunnen (laten) aanpassen.

Dit bericht kunt u ons sturen aan info@ InPraktijk.eu.