Klachtenprocedure

Wij als organisatie hechten een grote waarde aan de tevredenheid van onze leden en partners. Ons streven is om een ieder zo goed mogelijk naar wens te helpen.

Toch kan het voorkomen dat je een klacht hebt en InPraktijk heeft daarvoor een klachtenprocedure opgesteld. Wij streven ernaar om jouw klacht met zorgvuldigheid in behandeling te nemen en tot een oplossing te komen.

Een klacht die wordt ingediend wordt ten allen tijde vertrouwelijk behandeld.

Klacht indienen

Klachten dien je schriftelijk in te dienen via info@inpraktijk.eu. Je ontvangt binnen 3 werkdagen een ontvangstbevestiging van je klacht.

Beoordeling en afhandeling van jouw klacht

De klacht wordt uiterlijk binnen 2 weken behandeld. Mocht er voor de klacht niet direct een oplossing aangeboden kunnen worden, dan laten wij weten binnen welke gestelde termijn je de oplossing kunt verwachten en verantwoorden wij de afwijkende termijn.

Alle klachten worden geregistreerd en besproken binnen de organisatie met alleen betrokken medewerkers en eventueel betrokken derde partijen.

Overig

Indien je je niet kunt vinden in de geboden oplossing, bieden wij jou de mogelijkheid om je te wenden tot Corinne van Bruxvoort, werkzaam als zelfstandig HR adviseur en Coach voor trainingen op het gebied van (klant-)communicatie, www.linkedin.com/in/corinnevanbruxvoort

De uitspraak van deze onafhankelijke derde is bindend voor beide partijen.

Een afgehandelde klacht wordt voor een periode van 1 jaar bewaard in het daarvoor bestemde dossier.

Contact

Secretariaat InPraktijk

info@inpraktijk.eu

Tel: 041 63 69 163