Opnieuw ophef over all-in salaris

Claims
Begin dit jaar was er flinke commotie over het variabele salaris, op procentenbasis, binnen de fysiotherapie, ook wel all-in salaris genoemd. Naar aanleiding van de verschillende media aandacht hebben vervolgens een aantal fysiotherapeuten geclaimd recht te hebben op vakantiedagen die ze niet doorbetaald hadden gekregen, terwijl deze inbegrepen waren in het all-in salaris. Vervelende en kostbare situaties voor praktijkhouders die denken het goede voor hun werknemers te doen.

Werkgeverspremies
Een nieuwe discussie laait op in de verschillende sociale media. Want, wat ook vaak onderdeel is van het all-in salaris zijn de werkgeverspremies. Met deze premies verzekeren werkgevers hun werknemers onder andere tegen de financiële gevolgen van werkloosheid en arbeidsongeschiktheid. Vanaf 1 januari gaan de werkgeverspremies stijgen. De laatste jaren zijn deze premies niet gestegen of zelfs gedaald. Een stijging van deze premies leidt bij de meeste all-in contracten direct tot een lager bruto salaris van de werknemer. Volgens de huidige Nederlandse wetgeving mogen stijgende werkgeverspremies niet leiden tot een lager loon zonder instemming van de medewerker. De wijze waarop de afspraken hierover vastgelegd zijn in arbeidsovereenkomsten gelden niet als instemming. Hierover wordt al op forums gesproken en gediscussieerd. Deze situatie kan dus na het wijzigen van werkgeverspremies per 1 januari 2018 op korte termijn (opnieuw) tot vervelende situaties gaan leiden.

De aangeboden oplossing
InPraktijk biedt in samenwerking met de werkgeversvereniging Fysiotherapie ondersteuning bij deze kwestie, die onrust bij je medewerkers voorkomt, en ervoor zorgt dat je als werkgever geen risico loopt op claims. In afstemming met onze juristen adviseren we om de werkgeverspremies uit het all-in salaris te halen. Dat kan door het percentage over de omzet zodanig te verlagen dat de bruto maandsalarissen hetzelfde blijven. Dat betekent dat het toekomstige stijgen en dalen van werkgeverspremies voor
rekening van de werkgever komt. Geadviseerd wordt om dit in een nieuw contract danwel addendum vast te leggen.

Onze ervaren P&O adviseurs kunnen je ondersteunen bij deze veranderingen met juridisch getoetste documenten als een addendum danwel een nieuw contract. Daarnaast helpen wij je met de communicatie naar je medewerkers middels een informatiespecial, met daarin heldere uitleg en achtergrond informatie. Tenslotte ontvang je een rekenmodel, waarmee jij (of je salarisadministrateur) eenvoudig het nieuwe omzetpercentage kunt berekenen. Een uitgebreid en helder advies met de genoemde documenten ontvang je voor de prijs van 240 euro excl BTW, waarmee je voor alle fysiotherapeuten met een variabel contract de arbeidsvoorwaarden kunt aanpassen. Als je lid bent van de werkgeversvereniging of je aanmeldt als nieuw lid ontvang je korting en betaal je 199 euro excl BTW.

Voorkom onrust en maak je arbeidsvoorwaarden in orde. Wanneer je daarbij ook lid wilt worden van de werkgeversvereniging Fysiotherapie, geef dit dan bij je aanmelding aan. Lid zijn van de werkgeversvereniging kost momenteel nog niets.

All-in Salaris

JA, ik maak graag gebruik van deze ondersteuning!

InPraktijk en Werkgeversvereniging Fysiotherapie wil praktijkhouders ondersteunen op dit gebied en biedt haar leden voordeel aan:

Indien je geen lid word van de Werkgeversvereniging Fysiotherapie, maar wel al lid bent van InPraktijk geldt eveneens een gereduceerd tarief (€ 210,- ex. BTW)

Ja, ik ga akkoord met de genoemde kosten