Beheersanalyse behandelindex

Iedereen kent de behandelindex. Wat u er ook van vindt, we hebben er mee te maken. Aan de behandelindex verbinden zorgverzekeraars consequenties voor uw praktijk.

Een beheers audit, een contract met een lager/hoger tarief, het ‘mogen’ meedoen met Plus of behandelplannen of het verliezen van de Plus status van u praktijk. Het zijn allemaal mogelijke consequenties van een behandelindex die niet voldoet aan de geldende norm van de zorgzorgverzekeraar.

InPraktijk heeft een instrument ontwikkeld dat u helpt om grip te krijgen op uw behandelindex. Wij noemen dat onze Beheersanalyse Behandelindex. Kortweg BaBi. 

Het is belangrijk dat u weet hoe u sturing kunt geven aan de behandelindex van uw praktijk. De BaBi levert de praktijk op basis van een grondige analyse een plan van aanpak voor het beheersen van de behandelindex van de praktijk. Het geeft inzicht en handvatten waarom u op bepaalde onderdelen hoger of lager scoort en hoe dit uw behandel index beïnvloedt. .

Aan de hand van vooraf verzamelde gegevens door uw praktijk wordt er een eerste analyse gemaakt. Vervolgens bespreken we deze analyse in uw praktijk. Bij voorkeur met alle beslissingsbevoegden (maten). Tijdens deze bespreking wordt tevens ontbrekende informatie verzameld. Het traject wordt afgesloten met een praktisch te gebruiken eindrapport met een plan van aanpak en adviezen op basis van de analyse.

Vervolgens gaat u aan de slag met de geleverde informatie en het plan. Bij vragen of onduidelijkheden kan u natuurlijk op ons terug vallen.

Na 9 maanden is er wederom een contactmoment om de resultaten van het plan van aanpak te bespreken. We spreken weer gezamenlijk af en zorgen dat uw praktijk klaar is voor de toekomst wat betreft uw behandel indexen.

Tarief: € 1.017,53 excl. Btw

Wilt u eventuele negatieve consequenties voor zijn? Maak dan gebruik van onze BaBi en vul het onderstaande formulier in.