EPD-Checks

Dossiervorming is zoals gezegd één van de belangrijkste items voor de audit. De EPD-check zorgt dat dit geen struikelblok wordt. De EPD-check levert een check op cliëntendossiers door een onafhankelijke audit deskundige.

Wilt u de audit (nogmaals) in één keer halen? Dan is een EPD-check aan te raden. Ook is de EPD-check een goed middel om uw medewerkers scherp te houden. De feedback kan input vormen voor functioneringsevaluaties en/of de beoordelingscyclus.

Wat kunt u van ons verwachten?

  • Een beoordeling van geanonimiseerde dossiers.
  • Een beoordeling op niveau van de audit.
  • Een beoordeling door een ervaren auditor.
  • Afhankelijk van de wens een eenmalige of periodieke check.
  • Een korte doorlooptijd.
  • Algemene conclusie en advies.

De check kan op twee manieren tot stand komen. Door de beoordelaar toegang tot uw EPD-software te verlenen, kan deze op afstand de geselecteerde dossiers benaderen. Ook is het een mogelijkheid om de geanonimiseerde dossiers (PDF) via mail toe te zenden.

Uw resultaat is

  • Een helder en duidelijk beoordelingsoverzicht per dossier.
  • Een helder totaaloverzicht van de score van de therapeut/praktijk.
  • Een nadere verklaring op die onderdelen waar sprake is van een tekortkoming op of afwijking van de norm.

Tarief
€ 15,74 per dossier, excl. btw.

Wilt u eventuele negatieve consequenties voor zijn? Maak dan gebruik van deze dienst en vul het onderstaande formulier in.