Facturatie & incasso service

InPraktijk biedt u de mogelijkheid nota’s van patiënten die niet of onvoldoende aanvullend verzekerd zijn over te nemen. Deze faciliteit omvat het versturen van de nota, en (zo nodig) drie herhaalnota’s. Mocht de factuur alsnog niet worden betaald, dan wordt het minnelijke incassotraject automatisch gestart.

Voordat het gerechtelijke incassotraject wordt gestart ontvangt de betreffende praktijk een advies omtrent het kostenrisico en de eventuele verhaalmogelijkheden.

De keuze om het gerechtelijke traject wel of niet te starten ligt per dossier ultiem bij de aangesloten praktijk.

Tarief

Voor deze service betaalt u € 1,76 per factuur. Dit is inclusief herhaalnota’s, postzegels en enveloppen. Er kunnen meerdere behandelingen per factuur worden gefactureerd. Alle prijzen zijn excl. BTW tenzij anders vermeld.