Waarom HKZ certificeren?

Deze vraag is aan diverese HKZ gecertificeerde praktijken gesteld. De reactie was unaniem: "We zijn er ons van bewust dat het bij de grote zorgverzekeraars niet leidt tot een hoger tarief maar de structuur die HKZ onze praktijk biedt, willen we niet kwijt." Het is een genot om praktijken die om deze reden kwaliteitsmanagement voeren, te faciliteren.    

Wat mag je verwachten?

InPraktijk levert een vaste coach, die uw praktijk helpt bij het opzetten, implementeren, onderhouden en bij het voeren van een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem.

Natuurlijk hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Nadat u een inlogcode hebt ontvangen, hebt u de beschikking over een online kwaliteitshandboek. Met behulp van de coach past u dit handboek aan uw eigen praktijksituatie aan. Dit maakt het voor u mogelijk om op een eenvoudige wijze te komen tot een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Zodra de praktijk klaar is voor certificering, volgt er een initiële audit op de praktijk. Naar aanleiding hiervan krijgt u feedback, waarbij eventuele laatste aanpassingen gemaakt worden en de puntjes op de i worden gezet. Als eventuele tekortkomingen uit de initiële audit aantoonbaar zijn opgelost, vragen wij de HKZ certificeringsaudit aan.

Tarief per jaar

  • HKZ begeleiding tot certificering: € 1.425,62 exclusief btw (3-jarige overeenkomst)*
  • daarna HKZ onderhoud: € 1.104,13 exclusief  btw per jaar

* Hierin zitten alle HKZ kosten, dus ook de kosten voor de  HKZ-certificeringsaudit, de opvolgingsaudit en de jaarlijks automatische updates.

Suppletie:
Wanneer je meerdere praktijklokaties hebt dan kun je ervoor kiezen om alle lokaties in de audit te betrekken. Je betaalt dan een suppletie van € 250,=.

Meer fte kost meer audittijd. Indien je meer dan 10 fte hebt dan is de suppletie € 250,= bij een controle audit en € 500,= bij een hercertificeringsaudit. Heb je meer dan 26 fte dan bedraagt de suppletie€ 500,= bij een controle audit en € 1250,00 voor de hercertificeringsaudit.

Na de certificering

  • Automatische updates van het centrale kwaliteitshandboek.
  • Vaste praktijk coach
  • Jaarlijkse feedback op het beleidsplan en jaarverslag
  • Eens per 3 jaar de  HKZ-certificeringsaudit. In de tussenliggende jaren is er de HKZ opvolgingsaudit.
  • Eenmalig, na certificering, ontvangt elke fysiotherapeut binnen de praktijk, die kwaliteit/HKZ implementeert en aantoonbaar heeft gewerkt binnen het kwaliteitshandboek, 20 punten voor het kwaliteitsdeel van het CKR.

"Goed geregeld InPraktijk. Wij zijn geïnteresseerd. Wat nu?" Vul het onderstaande formulier in en er wordt contact met u opgenomen!