HKZ - Certificering

Een HKZ kwaliteitsmanagementsysteem betekent dat uw organisatie de bedrijfsvoering goed op orde heeft, de klant centraal stelt, betrouwbare resultaten kan presenteren en voortdurend werkt aan het verbeteren van de zorg- en dienstverlening. Kortom, certificatie betekent voor u vergrote klanttevredenheid, stabiliteit en imagoverbetering.

InPraktijk levert een vaste coach, die uw praktijk helpt bij het opzetten, implementeren, onderhouden en bij het voeren van een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem.

Natuurlijk hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Dat is al gedaan voor u, nadat u een inlogcode hebt ontvangen, hebt u de beschikking over een standaard online kwaliteitshandboek. Met behulp van de coach past u dit handboek aan uw eigen praktijksituatie aan. Dit maakt het voor u mogelijk om op een eenvoudige wijze te komen tot een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Zodra de praktijk klaar is voor certificering, volgt er een initiële audit op de praktijk, door een auditor van IVAK. Naar aanleiding hiervan krijgt u feedback, waarbij eventuele laatste aanpassingen gemaakt worden en de puntjes op de i worden gezet. Als eventuele tekortkomingen uit de initiële audit aantoonbaar zijn opgelost, vragen wij de HKZ certificeringsaudit aan.

Tarief per jaar

  • HKZ begeleiding tot certificering: € 1.725,- vrij van btw (3-jarige overeenkomst)*
  • daarna HKZ onderhoud: € 1.336,- vrij van btw per jaar*

* Hierin zitten alle HKZ kosten, dus ook de kosten voor de  HKZ-certificeringsaudit, de opvolgingsaudit en de jaarlijks automatische updates.  

Na de certificering

  • Automatische updates van het centrale kwaliteitshandboek.
  • Vaste praktijk coach
  • Jaarlijkse feedback op het beleidsplan en jaarverslag
  • Indien gekozen voor HKZ: eens per 3 jaar de  HKZ-certificeringsaudit. In de tussenliggende jaren een HKZ opvolgingsaudit.
  • Eenmalig, na certificering, ontvangt elke fysiotherapeut binnen de praktijk, die kwaliteit/HKZ implementeert en aantoonbaar heeft gewerkt binnen het kwaliteitshandboek, 20 punten voor het kwaliteitsdeel van het CKR.

De kosten voor begeleiding en onderhoud zijn een onderdeel van de jaarlijkse bijdrage.

Wilt u uw praktijk HKZ certificeren? Vul dan het onderstaande formulier in.