Waarom HKZ certificeren?

Deze vraag is aan diverese HKZ gecertificeerde praktijken gesteld. De reactie was unaniem: "We zijn er ons van bewust dat het bij de grote zorgverzekeraars niet leidt tot een hoger tarief maar de structuur die HKZ onze praktijk biedt, willen we niet kwijt." Het is een genot om praktijken die om deze reden kwaliteitsmanagement voeren, te faciliteren.    

Wat mag je verwachten?

InPraktijk levert een vaste coach, die uw praktijk helpt bij het opzetten, implementeren, onderhouden en bij het voeren van een praktisch kwaliteitsmanagementsysteem.

Natuurlijk hoeft u niet zelf het wiel uit te vinden. Nadat u een inlogcode hebt ontvangen, hebt u de beschikking over een online kwaliteitshandboek. Met behulp van de coach past u dit handboek aan uw eigen praktijksituatie aan. Dit maakt het voor u mogelijk om op een eenvoudige wijze te komen tot een werkbaar kwaliteitsmanagementsysteem.

Zodra de praktijk klaar is voor certificering, volgt er een initiële audit op de praktijk. Naar aanleiding hiervan krijgt u feedback, waarbij eventuele laatste aanpassingen gemaakt worden en de puntjes op de i worden gezet. Als eventuele tekortkomingen uit de initiële audit aantoonbaar zijn opgelost, vragen wij de HKZ certificeringsaudit aan.

Tarief per jaar

  • HKZ begeleiding tot certificering: € 1.495,48 excl. btw (3-jarige overeenkomst)*
  • daarna HKZ onderhoud: € 1.158,23 excl. btw per jaar

* Hierin zitten alle HKZ kosten, dus ook de kosten voor de  HKZ-certificeringsaudit, de opvolgingsaudit en de jaarlijks automatische updates.

Na de certificering

  • Automatische updates van het centrale kwaliteitshandboek.
  • Vaste praktijk coach
  • Jaarlijkse feedback op het beleidsplan en jaarverslag
  • Eens per 3 jaar de  HKZ-certificeringsaudit. In de tussenliggende jaren is er de HKZ opvolgingsaudit.

"Goed geregeld InPraktijk. Wij zijn geïnteresseerd. Wat nu?" Vul het onderstaande formulier in en er wordt contact met u opgenomen!