HKZ – Onderhoudscoaching

Wanneer u als praktijk onvoldoende tijd vindt om het gehele kwaliteitsmanagementsysteem op niveau te houden, biedt deze optie een oplossing.
U staat zelf op de werkvloer en doet waar uw passie ligt en heeft geen omkijken naar uw HKZ onderhoud. Wel zal u zelf het handboek moeten bestuderen om het daadwerkelijk te kunnen opvolgen.

Een professionele coach komt bij u op locatie om het kwaliteitsmanagementsysteem te onderhouden.

In vier dagdelen onderzoekt de coach of het handboek, beleidsplan en jaarverslag up-to-date is. Zo niet, maakt de coach dit samen met u in orde.

Het doelstelling- en activiteitenplan wordt onderzocht en waar mogelijk worden acties uitgevoerd.

De patiëntendossiers worden onderzocht op het gewenste niveau (richtlijn- of beheers niveau).

De coach is, indien gewenst, aanwezig bij het werkoverleg voor inhoudelijke terugkoppeling op de uitgevoerde werkzaamheden.

De interne audit wordt uitgevoerd.

Wij verwachten van u:

  • Gemotiveerde collega’s die het belang van een goed werkend kwaliteitsmanagementsysteem onderschrijven.
  • Eén vast contactpersoon in de praktijk die samenwerkt met de coach.
  • Dat de contactpersoon basiskennis heeft van automatisering en met name goed kan werken in Word.
  • Dat er voorafgaand aan de coaching op locatie tijd wordt vrijgemaakt om te sparren met de collega.

Tarief € 1.463,36 excl. btw.

Wilt u ook tijd besparen doordat een professionele coach u begeleidt, vul dan het onderstaande formulier in.