Praktisch kwaliteitsmanagementsysteem

 

Het Praktisch kwaliteitsmanagementsysteem heeft als doel dat de praktijk voldoet aan wet en regelgeving.

Onderstaande items maken deel uit van dit begeleidingspakket:

 

Kwaliteitsdocumenten

Door middel van het invullen van de QuickScan brengen we voor jouw praktijk in kaart op welke gebieden we de praktijk nog kunnen ondersteunen.

Je krijgt de beschikking over kwaliteitsdocumenten waarmee je de eigen praktijk organisatie in kaart brengt.

 

Procesbeschrijving

De praktijk krijgt een persoonlijke kwaliteitscoach toegewezen. Deze coach doorloopt samen met de praktijk de benodigde documenten het kwaliteitsmanagementsysteem te implementeren. De door de praktijk beschreven documenten worden door de kwaliteitscoach beoordeeld en voorzien van feedback en adviezen.

Dit contact vindt voornamelijk plaats via e-mail of middels het online digitaal handboek

 

Zelfevaluatietool dossiercheck

Met behulp van dit document breng je zelf eenvoudig het correct gebruik van de richtlijn Fysiotherapeutische dossiervoering en eventuele hiaten in de dossiervorming voor jouw praktijk in kaart.

 

Management review en systeembeoordeling

De Praktijk ontvangt een format om het beleidsplan en jaarverslag vorm te geven. Door middel van het beleidsplan en jaarverslag maak je een beoordeling om jouw kwaliteitsmanagementsysteem te verbeteren op basis van o.a. klanttevredenheid, BI en professioneel handelen. Jaarlijks vraagt jouw kwaliteitscoach het beleidsplan en jaarverslag op en wordt deze voorzien van feedback en adviezen.

 

Onderhoud van het kwaliteitsmanagementsysteem

De kwaliteitscoach begeleidt je in het onderhouden van het kwaliteitsmanagementsysteem, gerelateerd aan de wet en regelgeving. De praktijk wordt eenmaal per twee jaar op het kwaliteitssysteem getoetst door middel van een IVAK audit.

 

Tarief per jaar:  €  695,- exclusief btw.

Hierin zitten dus alle kosten: eenmaal per twee jaar toetsing door middel van een IVAK audit , automatische updates, een vaste praktijk coach,  jaarlijkse feedback op het beleidsplan en jaarverslag. 

Wilt uw praktijk ook een Praktisch Kwaliteitsmanagementsysteem? Vul dan het onderstaande formulier in.