PREM klantervaringsonderzoek met Qualiview

Het is belangrijk om te weten hoe patiënten, cliënten of klanten uw dienstverlening ervaren en op welke punten u uw dienstverlening kunt verbeteren. Met Qualiview, erkend door zorgverzekeraars, kunt u de behoefte van uw cliënten inzichtelijk maken. Alle patiënten, waarvan het e-mailadres bekend is, ontvangen aan het einde van het zorgtraject automatisch een vragenlijst. 

Een aantal voordelen van Qualiview op een rij:

  • U kunt de resultaten real-time inzien
  • U ontvangt iedere twee weken een e-mail met daarin de uitkomsten van de metingen
  • U monitort niet alleen de uitkomsten van uw praktijk, maar hebt ook direct inzicht in de verbeterpunten van uw medewerkers
  • Direct inzicht in uw top 5 verbeterpotentieel
  • Een vragenbibliotheek waar uzelf extra vragen uit kunt kiezen
  • Onafhankelijk, geaccrediteerd en hoge mate van informatiebeveiliging
  • Om de administratieve lasten van een onderzoekstraject te besparen, is Qualiview gekoppeld aan uw softwarepakket.

Qualiview Direct: hogere respons met wachtkamerbevraging

U streeft naar een zo hoog mogelijke respons op uw vragenlijsten. Wat daarbij helpt, is om uw patiënten direct na de behandeling te vragen de vragenlijst in te vullen. De behandeling zit dan nog vers in het geheugen.

Qualiview Direct  biedt nu de mogelijkheid de vragenlijst direct na behandeling op uw locatie, bijvoorbeeld in de wachtkamer, in te laten vullen.

Qualiview Direct is geschikt voor alle doelgroepen. Hiermee bereikt u ook het deel van uw patiënten zonder internet of e-mailadres, bijvoorbeeld ouderen, die u nu hooguit met een schriftelijke uitvraging kunt bereiken. Hierdoor krijgt u ook inzicht in de ervaring van deze groepen met de door u verleende zorg en kunt u hierdoor uw dienstverlening verder verbeteren. 

Qualiview Direct is dus de mogelijkheid om de patiënt op de praktijk de vragenlijst in te laten vullen en voortaan een standaard mogelijkheid zonder extra kosten.

 

Maakt u momenteel gebruik van een ander cliënttevredenheidsonderzoek? InPraktijk regelt binnen drie maanden kosteloos de overstap.

Deze kortingsafspraak met Qualizorg geldt alleen in combinatie bij afname van uw kwaliteitsmanagement (HKZ, ZKA-Plus, en/of Intervisie en Visitatie) via InPraktijk.

Als InPraktijk-lid ontvangt u voordeel op Qualiview in combinatie met andere producten, wat we Total Practice Management noemen.

NB Wanneer je een oefentherapeut in dienst hebt dan dient ook hij/zij de patiënttevredenheid te meten. Weet dat ook deze oefentherapeut onder de samenwerkingsovereenkomst met InPraktijk valt.

Meer informatie of direct afsluiten? Ga naar Total Practice Management.