Periodiek Vitaliteit of Medisch Onderzoek (PMO, PVO) voor bedrijven en individuen.

Wij zijn ervan overtuigd dat het bedrijfsleven als financier van zorg een steeds belangrijkere plaats in zal gaan nemen. Immers een arbeidsongeschikte medewerker kost de werkgever erg veel geld.

Het behalen van bedrijfs- en ondernemersambities vraagt om een gedegen gezondheidsbeleid voor alle werknemers. Vergrijzing en een slechte leefstijl zijn maatschappelijke ontwikkelingen die invloed kunnen hebben op het behalen van de bedrijfsambities. Het is daarom van groot belang dat werknemers zo lang mogelijk gezond blijven en gemotiveerd naar het werk gaan.

Door onze samenwerking met THP² Europe is er voor jullie de unieke mogelijkheid ontstaan om als praktijk de potentie die het bedrijfsleven biedt te gaan ontsluiten met een professionele partner!

THP² is een compleet gezondheidsdiagnose systeem, waarbij elke gebruiker zijn of haar huidige fysieke en mentale status kan bekijken en het kan vergelijken met de normale status voor iemand met dezelfde leeftijd en hetzelfde geslacht. Die norm is gebaseerd op wetenschappelijk onderzoek en naar aanleiding van bijna twintig jaar dataverzameling. De gebruiker krijgt advies van het systeem voor een betere lichaamsconditie of algemene fysieke en mentale toestand met als doel te ondersteunen bij het uitbrengen van wetenschappelijk onderbouwd advies en het uitvoeren van professioneel gezondheidsmanagement. Met de uitgebreide database is het continue monitoren van cliënten mogelijk, om tot zo nauwkeurig mogelijke gezondheids- en beweegadviezen te komen.

THP² gezondheidsanalysesystemen systemen worden ingezet in de bandbreedte van kinderen op lagere scholen tot speciale interventie teams bij de Nationale Politie.

Kijk voor meer informatie over THP² op www.thp2.eu.

THP² en InPraktijk bundelen hun expertises om in gezamenlijkheid ondersteunende producten op het vlak van bedrijfszorg te ontwikkelen voor praktijkhouders.

Daarnaast wordt er om je goed op weg te helpen regelmatig een cursusdag georganiseerd op locatie in Nijmegen of Drachten waarbij de volgende onderwerpen worden besproken:

  • Inleiding over Integraal Gezondheidsmanagement en duurzame inzetbaarheid
  • Het werken met het THP² beheersysteem
  • Samenstellen van keuringen, vragenlijsten en rapportages
  • Waardes van keuringen, normtabellen en databeheer
  • Uitvoer keuring d.m.v. praktijk sessie in het lab
  • Bespreken van een individueel rapport met de keurling
  • Samenstellen van groepsrapportages en de presentatie daarvan
  • PMO’s, PVO’s en Health Checks effectief inzetten als verdienmodel

Kosten: € 125,00 per deelnemer inclusief lunch.

Stuur voor de eerstvolgende cursusdatum even een mailtje naar info@THP2.eu

Voor de aangesloten praktijken gelden verder de volgende inkoopvoordelen:

5% korting op THP² Gezondheidsanalysesystemen plus twee dagdelen training om de praktijk te ondersteunen bij de technische, inspanning fysiologische en marketing implementatie.

15% korting op de jaarlijkse licentiekosten voor nieuwe deelnemende praktijken

15% korting op verschillende vormen van groepsrapportages