Training effectief samenwerken

Als fysiotherapeut werkt uvoor het grootste deel achter gesloten deuren en voert u het werk zelfstandig uit. Tegelijkertijd wordt in een veranderende markt de samenwerking met collega’s steeds belangrijker. Betrokken collega’s die meedenken over de praktijkontwikkeling en zowel intern als extern samenwerking zoeken, maken het verschil.

Voor wie
U wilt een klimaat waarin collega’s elkaar op een constructieve manier kunnen aanspreken op gemaakte afspraken. De inbreng en inzet van het gehele team is noodzakelijk, een sfeer van openheid en vertrouwen is essentieel. Bijvoorbeeld omdat u als praktijk voor een intensief certificeringstraject staat. Maar ook wanneer het team een verandering ondergaat, bijvoorbeeld bij een fusie, uitbreiding, versterkte concurrentie of terugloop van het aantal patiënten. U wilt elkaar scherp blijven houden. De workshop draagt ertoe bij dat iedereen met elkaar dezelfde doelen nastreeft.  

Doel
Om effectief samen te werken is het hebben van gemeenschappelijke waarden belangrijk, weten waar u voor staat en afspraken hoe u met elkaar omgaat. Ook inzicht hebben in de rol die een ieder van nature op zich neemt in het team, leidt ertoe dat er meer begrip voor elkaar is en dat talenten effectiever ingezet worden. In deze workshop, aangepast aan uw situatie en specifieke wensen gaan we met uw team aan de slag met onderwerpen als samenwerking, (kern)waarden, teamrollen en communicatie. De P&O-consultants gaan met hun kennis van de fysiotherapie en inzicht in teamvorming uw team versterken op deze aspecten.

Duur
De training duurt in principe een halve dag en wordt gegeven op een locatie in uw omgeving. In overleg kan dit worden verlengd tot een dag, met extra verdieping, oefeningen, coaching, follow up-acties of onderwerpen die hiermee samenhangen.

Tarief

Het reguliere tarief bedraagt tot 9 personen €825 en vanaf 9 personen €1.240 vrij van btw.

InPraktijk leden genieten een korting van 28% en betalen tot 9 personen €610,00, of een korting van 24% vanaf 9 personen en betalen €970,00 vrij van btw.

Vraag hieronder eenvoudig meer informatie aan. U kunt ook bellen met 0416 36 91 63.