Coachende vaardigheden worden steeds belangrijker in de toekomstige fysiotherapiepraktijk en arbeidsgerelateerde dienstverlening. De opleiding Register FysioCoach zorgt voor een werkelijke omslag in coachen, adviseren en begeleiding naar gedragsverandering bij bedrijven.

De opleiding Register FysioCoach is bestemd voor afgestudeerde fysiotherapeuten, die minimaal een jaar werkzaam zijn in een fysiotherapiepraktijk of in het bedrijfsleven. Hij is vooral geschikt voor fysiotherapeuten, die hun zorgaanbod in de fysiotherapiepraktijk uit willen breiden met een effectieve gedragsmatige en preventieve aanpak en met hun cliënten toe willen werken naar preventie en zelfmanagement. 

Voordeel voor InPraktijkleden

InPraktijkleden genieten een exclusief voordeel van 12,5%.

Je kunt contact opnemen met Wil Griffijn via 06 13 11 09 97 of info@td-academy.nl voor meer informatie of een persoonlijk gesprek. Vink bij je inschrijving InPraktijklid aan.

naar website Triple Dynamixs Academy