Update kwaliteitshandboek januari 2020 

Deze update geeft invulling aan de wijziging/actualisering van:

 

 • Beroepstandaard(en):

Per 1 januari 2020 gelden de beroepscode voor de fysiotherapeut en de richtlijn dossiervoering 2019. 

 

 • Wet- en regelgeving:

De Wet op de geneeskundige behandelingsovereenkomst (WGBO) is op een aantal punten aangepast:

  • Naast de informatieplicht van de hulpverlener wordt verduidelijkt dat er overleg tussen de patiënt en de hulpverlener plaats moet vinden
  • De bewaarregeling van het medisch dossier wordt van vijftien naar twintig jaar verlengd
  • Regeling is opgenomen voor het inzagerecht voor nabestaanden en voormalig vertegenwoordigers in het medisch dossier van overleden patiënten

 

 • De HKZ-norm Fysiotherapiepraktijken versie 2016.

Deze norm bevat minder details, legt minder nadruk op administreren en gaat meer uit van risico’s

 

 • Interne audit. 

Er wordt gesproken over de "interne audit". Hiermee wordt bedoeld dat de praktijk haar kwaliteitsbeleid evalueert (op de punten zoals deze in het format zijn beschreven) en de resultaten van deze evaluatie (management review) beschrijft in haar beleidsdocument (5.5.7). Omdat dit punt onderwerp van gesprek is tijdens de audit, is het goed te weten wat de auditor met interne audit bedoeld.

 

Donderdag 30 januari ’20 is de update van het online kwaliteitshandboek doorgevoerd. 

Hieronder een overzicht van de belangrijkste punten:

  • De update van het handboek is verwerkt in de basisprocedures en verplichte bijlagen.
  • Als de praktijk geen gebruik maakt van het kwaliteitshandboek in SpotOnMedics, dan is de update aan te vragen bij de coach van de praktijk.
 • Bij een aantal vervallen basisprocedures verschijnt de tekst: Voor deze procedure is geen basisprocedure beschikbaar. De HKZ norm Fysiotherapiepraktijken 2016 heeft geen norm beschreven op dit onderdeel. De procedure als geheel is niet verwijderd zodat een relevante praktijkprocedure blijft bestaan.

In de update zijn de volgende items opgenomen: 

Basisprocedures:

 • De nieuwe KNGF richtlijn dossiervoering 2019 en de beroepscode voor de fysiotherapeut in 1.3a, 1.3b, 1.7 en 2.1. 
 • Actualisering/correctie van de tekst in 2.2, 2.4, 2.5, 8.1, 8.4, 9.4, 9.8, 10.3 en 10.4
 • Wijziging beschrijving voor het vaststellen van risicovolle en ondersteunende processen en risico-inventarisatie op organisatie-, proces- en patiëntniveau.in 2.6 
 • Wijziging beschrijving van de klachtenprocedure in 3.3 
 • Aanpassing aan de nieuwe HKZ-norm in 5.2, 5.4, 5.5, 5.9, 5.10, 7.2, 8.5, 9.1, 9.5 en 9.7. Hierbij zijn de basisprocedures 4.1, 5.6, 5.7, 5.8, 5.11, 5.12, 5.13, 9.2, 9.3, 9.6 vervallen.
 • Aanpassing WGO in 1.7, 2.2 en 10.1. 

Praktijkprocedures:

 • Aanpassing aan de nieuwe HKZ-norm in 5.4, 5.5, 9.1 en 9.6. Hierbij zijn de praktijkprocedures 4,1 5.1, 5.6, 5.10,5,12, 5.15, 7.1, 7.3, 7.4 , 9.6 en 9.7 vervallen.
 • Aanpassing WGBO, inzagerecht in 10.2

 

Bijlagen:

 • Bijlage 1.3.11 KNGF richtlijn dossiervoering 2019 (Nieuw)
 • Bijlage 2.1.2 Beroepscode voor de fysiotherapeut (Nieuw)
 • Bijlage 5.5.6 Checklist beoordeling patiëntendossier, aangepast vanwege nieuwe KNGF richtlijn dossiervoering 2019
 • Bijlage 5.5.2 Interne auditprogramma en resultaten (Nieuw)  
 • Bijlage 5.5.7 voorbeeld Beleidsplan en Jaarverslag. Correcties, aanpassingen voor HKZ-norm en invulling interne audit
 • Tekstwijzigingen in bijlage 5.10.1 Overlegvormen en 5.10.2 Agenda, notulen, besluiten- en activiteitenmatrix
 • Bijlage 6.6.8 vier formats arbeidsovereenkomsten, optioneel in verband met de Wet Arbeid in Balans (WAB), die ingaat per 1 januari 2020. (Nieuw)
 • Bijlage 9.4.1 Blusmiddelen en Nooduitgang, aanpassing titel en inhoud.
 • Bijlage 10.1.5 Bewaartermijnen vanwege aanpassing WGBO (Nieuw)
 • Bijlage 10.1.9 Verwerkingsregister, versie met meer aanpassingsmogelijkheden
 • Bijlage 10.2.1 Inzagerecht (Nieuw)
 • Bijlagen 1.3.8, 2.1.1, 3.5.1, 3.5.2, 3.5.3, 4.1.1, 5.5.1, 5.6.1b, 5.8.1, 5.14.9, 5.14.10, 5.14.12, 5.16.4 , 6.6.4, 6.6.5, 7.1.1, 7.2.1, 9.1.4, 9.3.1, 9.3.1a, 9.6.1 en 10.3.1 zijn vervallen. De koppeling van deze bijlagen met de procedures in het handboek worden verwijderd. De bijlagen blijven dus wel beschikbaar. 

 

Heel veel succes met het implementeren van de nieuwe update binnen de praktijk.

 

Bijgevoegd:

 • 20101 gewijzigde documentatie kwaliteitshandboek januari 2019
 • Toelichting Verwerking update door praktijk.