Zorg1 praktijkaudit

Doel van Zorg1 is het stimuleren van zorgvernieuwing (o.a. door de inzet van online) en het inzichtelijk maken van de kwaliteit en waarde toevoeging van de geleverde zorg. De nieuwe werkwijze stimuleert efficiëntie, transparantie en innovatie in de zorg, maar schrijft geen dringend behandelprotocol voor. Hierdoor behoudt de therapeut alle vrijheid om naar eigen inzicht de beste zorg te leveren.

Zorg1 hanteert drie verschillende toets momenten om de kwaliteit van de praktijken te borgen.

  1. Allereerst wordt bij aanmelding het assessment afgenomen. Wanneer deze wordt behaald, wordt de praktijk klant van Zorg1.
  2. Tijdens deelname vindt er elk kwartaal een controle plaats waarin wordt de transparantiecriteria voor het MDS worden bekeken. Omdat dit enkel plaats vindt op basis van data, is deze toetsing weinig tijdsintensief en bijzonder transparant.
  3. Middels de praktijkaudit toetst Zorg1 de deelnemende praktijken op de geleverde zorg, zowel in algemene zin als specifiek voor de zorgplannen. Deze dient eens per twee jaar afgenomen en behaald te worden. De praktijk kan hiermee een kwaliteitscertificaat behalen.

Tijdens de Praktijkaudit Zorg1 komen de volgende onderdelen aan bod:

  • Kwaliteitsregistratie
  • Klachtenregeling
  • Wet- en regelgeving
  • Algemene kwaliteitseisen Zorg1 (transparantie en inhoud)
  • Product specifieke kwaliteitseisen Zorg1 (minimale data sets, profielindeling)

De Zorg1 praktijkaudit is vooral bedoeld om samen met jou een ontwikkelingstraject te doorlopen door onder andere het verzamelen, analyseren en leren van data m.b.v. uitkomstindicatoren welke betrekking hebben op kwaliteit en waarde toevoeging van de geleverde zorg. Tijdens de Zorg1 praktijkaudit zal de auditor samen met jou ook informatie over de zorgproducten inzien.

InPraktijk maakt voor de Zorg1 praktijkaudit  gebruik van de auditoren van IVAK. Lees meer op https://www.ivak.nl/.

De kosten voor de zorg1 praktijkaudit bedragen bij:

1 zorgprogramma: € 601,86 (totale duur 3 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
2 zorgprogramma's: € 802,49 (totale duur 4 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
3 zorgprogramma's: € 1.003,11 (totale duur 5 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
4 zorgprogramma's: € 1.203,73 (totale duur 6 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)
5 zorgprogramma's: € 1.404,35 (totale duur 7 uur, waarvan 45 min voorbereiding en rapportagetijd)

 

Bovenstaande prijzen zijn inclusief reistijd en reiskosten en alleen voor leden van InPraktijk.